Informacje

Kiedy i gdzie?

7-8 lipca – Zawody Agility PBP 2018


Polska, Gdynia Kolibki, zespół dworsko-parkowy „Kolibki”, Al. Zwycięstwa 291


Niezbędnik zawodnikaUwaga! Zgodnie z komunikatem z 18.05.2016 r., który ukazał się na stronie Związku Kynologicznego w zawodach nie mogą uczestniczyć psy z kopiowanymi uszami lub ogonami.

http://www.zkwp.pl/zg/index.php?n=kom_zg


Każdy zawodnik powinien mieć przy sobie:


+ książeczkę zdrowia wraz z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie

+ książeczkę startową psa

+ potwierdzenie opłaconej składki rocznej ZKwP za 2018 rok

+ potwierdzenie dokonania opłaty startowej – przesłane do 15 czerwca b.r. na adres: zawody@bursztynowypies.pl

+ udokumentowany nr chipu i/lub nr tatuażu psa [np. książeczka zdrowia psa, rodowód, książeczka agility]


Ważne! Zawodnicy bez aktualnego szczepienia przeciw wściekliźnie lub bez opłaconej bieżącej składki nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

SędziowiePavol Rohacek (Słowacja)

Organizatorzy

Barbara Onak Przewodnicząca Oddziału ZKwP O/Gdynia:


„Witam serdecznie na stronie dotyczącej zawodów agility. Jest mi ogromnie miło, że nasz oddział po raz kolejny organizuje zawody w tej dyscyplinie. Zapraszam wszystkich pasjonatów do udziału oraz kibiców do oglądania wspaniałego sportu. Życzę wszystkim uczestnikom udanej zabawy i uczciwej rywalizacji. Do zobaczenia na zawodach organizowanych w Gdyni.”


 


Wojciech Szpakowski Kierownik zawodów


Program zawodów lipcowych

Zawody Agility w cyklu PBP 2018

I Zawody Agility w cyklu PBP 2018

(07.07.2018r. SOBOTA)

8:30 otwarcie sekretariatu, rejestracja zawodników

9:30 zapoznanie z torem Jumping 0-I

Jumping 0 I

Jumping 0 II

Agility 0

A1

A2

A3

Agility Open

Jumping Open


II Zawody Agility w cyklu PBP 2018

(08.07.2018r. NIEDZIELA)

8:30 otwarcie sekretariatu

9:00 zapoznanie z torem Jumping 0-I

Jumping 0 I

Jumping 0 II

Agility 0

A1

A2

A3

Agility Open

Jumping Open


Harmonogram godzinowy rozpoczęcia biegów dla poszczególnych klas podany zostanie po zamknięciu zgłoszeń.


Harmonogram godzinowy rozpoczęcia biegów dla poszczególnych klas podany zostanie po zamknięciu zgłoszeń.

Opłaty lipcowe


Opłata startowa:

Zgłoszenia opłacone do dnia 15.06.2018r.:

130 zł / 32 euro – PIERWSZY pies/2 dni / First dog of one handler/2 days

100 zł / 25 euro – DRUGI i KOLEJNY pies/2 dni / Second and other dog of one handler/2 days

100 zł / 25 euro – PIERWSZY pies/1 dzień / First dog of one handler/1 day

90 zł / 23 euro – DRUGI i KOLEJNY pies/1 dzień / Second and other dog of one handler/1 day


Zgłoszenia opłacone po dniu 15.06.2018r.:

150 zł / 38 euro – PIERWSZY pies/2 dni / First dog of one handler/2 days

120 zł / 30 euro – DRUGI i KOLEJNY pies/2 dni / Second and other dog of one handler/2 days

120 zł / 30 euro – PIERWSZY pies/1 dzień / First dog of one handler/1 day

110 zł / 28 euro – DRUGI i KOLEJNY pies/1 dzień / Second and other dog of one handler/1 day


WAŻNE! Opłaty płacimy dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia na mail! Opłaty na miejscu nie będą przyjmowane!


Opłaty startowe należy uiszczać przelewem lub przekazem pocztowym na konto bankowe do dnia 15.06.2018r. Po tym terminie należy zapłacić wyższą opłatę. Liczy się data wpływu pieniędzy na konto Oddziału.


Nr konta/ Account number:

92 1240 1239 1111 0000 1642 8100, Bank PeKaO S.A.

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Gdyni

81-455 Gdynia, ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6

Bank: PeKaO S.A.

IBAN: PL92124012391111000016428100

SWIFT: PKOPPLPW

Tytułem: „Zawody Agility Imię Nazwisko”


Prosimy o przesyłanie dowodu opłaty startowej i opłaconej składki członkowskiej na adres zawody@bursztynowypies.pl


Termin przyjmowania opłat: 15.06.2018r. Osoby, które zrezygnują z udziału po 15.06.2018r. będą zobowiązane do wniesienia wyższej opłaty startowej.


UWAGA!

Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie zawodnika do uiszczenia opłaty, bez względu na to, czy wystartuje w zawodach, czy też nie.

Zgłoszenie bez ponoszenia konsekwencji finansowych można wycofać tylko w porozumieniu z organizatorami do dnia 15.06.2018r. (włącznie). Odstąpienie/zamiana opłaconych miejsc na liście zgłoszonych zawodników, można dokonać po uprzednim mail-owym uzgodnieniu z organizatorem, do dnia 29.06.2018r. (włącznie). Po tych terminach zmiany nie będą uwzględniane.


Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz e-mail: zawody@bursztynowypies.pl


Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz e-mail:zawody@bursztynowypies.pl

Regulamin Pucharu Bursztynowego Psa

Regulamin Pucharu Bursztynowego Psa 2018:

§1.

Wszystkie pary pies-przewodnik startujące w biegach:

1. A0-I lub A1-I lub A2-I lub A3-I na I Zawodach Agility w cyklu PBP 2018 w dniu 7 lipca 2018r.

2. A0 lub A1 lub A2 lub A3 na II Zawodach Agility w cyklu PBP 2018 w dniu 8 lipca 2018r. mogą zdobywać punkty kumulacyjne do klasyfikacji Pucharu Bursztynowego Psa (PK).


§2.


Suma punktów kumulacyjnych zdobytych przez zawodnika we wszystkich czterech biegach wymienionych w §1 decyduje o ostatecznej lokacie w klasyfikacji Pucharu Bursztynowego Psa:


§3.


Kiedy suma punktów kumulacyjnych kolejnych zawodników jest taka sama, o wyższej pozycji decyduje wyższa wartość najsłabszego (punktowo) ze wszystkich wyników zawodnika. Jeżeli zawodnicy mają takie same najsłabsze wyniki, porównywane są drugie od końca wyniki, itd.


§4.


Maksymalna liczba punktów kumulacyjnych możliwa do zdobycia w poszczególnych biegach jest równa 100: (maxPK=100).


§5.


Liczba punktów kumulacyjnych zdobytych przez zawodnika w pojedynczym biegu określa się następująco:

Zawodnik ukończył bieg:

PK = maxPK * (N+1 – poz) / N

gdzie:

N – liczba zawodników zarejestrowanych w danej konkurencji

poz – końcowa pozycja zawodnika w konkurencji (1, 2, 3, …)

lecz nie mniej niż:

PK = 10% * maxPK

Zawodnik został zdyskwalifikowany lub nie jest klasyfikowany:

PK = 5% * maxPK

Zawodnik nie przystąpił do konkurencji:

PK = 0


§6.


W przypadku, gdy któreś z wymienionych w §1 zawodów nie odbędą się, o ostatecznej lokacie w klasyfikacji Pucharu Bursztynowego Psa decydować będzie odpowiednio mniejsza liczba biegów.


§7.


Zwycięskie pary pies-przewodnik w kategoriach S, M i L otrzymają tytuł zdobywcy Pucharu Bursztynowego Psa 2018.