Informacje

W imieniu ZKwP o/Gdynia i CSK Na Fali zapraszamy na Zawody Agility

Puchar Bursztynowego Psa 2023!

10 – 11 czerwca, Polska, Gdynia Kolibki, Al. Zwycięstwa 291

Richard Solvang (Norwegia)

Nazywam się Richard Solvang, mieszkam w północnej części Norwegii, za kołem podbiegunowym, na małej farmie pod miastem Narwik. Uprawiam agility od 2011 roku, od tego czasu agility i psy były dużą częścią mojego życia. W 2019 roku zostałem sędzią międzynarodowym FCI.
W moim projektowaniu parkurów mam nadzieję stworzyć tory dla każdego typu przewodnika, ale przede wszystkim chcę, żeby były bezpieczne i nie były zbyt trudne dla ciała psa. Posiadanie dużego malinoisa bardzo zmieniło to, co lubię widzieć w zwinności i projektowaniu torów.
To moje pierwsze sędziowanie poza Norwegią, Szwecją i Finlandią. Nie mogę się doczekać przyjazdu do Polski i Gdyni, aby sędziować.

Over Zoo – to polska marka stworzona z myślą o psach, kotach oraz innych domowych pupilach. W naszej ofercie rozwijanej od 2009 roku dostępne są produkty pielęgnacyjne i ochronne przeznaczone do użytku domowego, przysmaki dla zwierząt, preparaty stosowane w salonach groomerskich, akcesoria dla zwierząt oraz specjalistyczne środki dedykowane dla lekarzy weterynarii.

TERMINY

Termin wnoszenia opłat do 14.05.2023r. (włącznie)

UWAGA! Osoby, które zrezygnują z udziału po 14.05.2022r., będą zobowiązane do wniesienia opłaty startowej.

Termin zmiany klasy wyszkolenia do 31.05.2023r. (włącznie)

LIMITY

50 zawodników – klasa 0

80 zawodników – klasa open (A1, A2, A3)

(uwaga: 10 miejsc do dyspozycji organizatora zawodów PBP)

Kontakt email: zawody@bursztynowypies.pl

OPŁATY

Zgłoszenia opłacone do dnia 14.05.2023r.:

160 zł – PIERWSZY pies/2 dni 

140 zł – DRUGI i KOLEJNY pies/2 dni 

Zgłoszenia opłacone po dniu 14.05.2023r.:

180 zł – PIERWSZY pies/2 dni 

160 zł – DRUGI i KOLEJNY pies/2 dni 

Opłaty startowe należy uiszczać przelewem lub przekazem pocztowym na konto bankowe do dnia 14.05.2023r.. Po tym terminie należy zapłacić wyższą opłatę. Liczy się data wpływu pieniędzy na konto Oddziału.

NUMER KONTA

92 1240 1239 1111 0000 1642 8100, Bank PeKaO S.A.

IBAN: PL92124012391111000016428100

SWIFT: PKOPPLPW

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Gdyni

81-002 Gdynia, ul. Morska 303A

Bank: PeKaO S.A.

Tytułem:Zawody Agility Imię Nazwisko

Prosimy o przesyłanie dowodu opłaconego startowego i opłaconej składki członkowskiej za 2023r. na adres zawody@bursztynowypies.pl

Termin przyjmowania opłat: 14.05.2023r. Osoby, które zrezygnują z udziału po 14.05.2023r. będą zobowiązane do wniesienia wyższej opłaty startowej.

UWAGA! Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie zawodnika do uiszczenia opłaty, bez względu na to, czy wystartuje w zawodach, czy też nie.

Zgłoszenie bez ponoszenia konsekwencji finansowych można wycofać tylko w porozumieniu z organizatorami do dnia 14.05.2023r. (włącznie). Odstąpienie/zamiana opłaconych miejsc na liście zgłoszonych zawodników, można dokonać po uprzednim mail-owym uzgodnieniu z organizatorem, do dnia 31.05.2023r. (włącznie). Po tych terminach zmiany nie będą uwzględniane.

WAŻNE! Opłaty na miejscu nie będą przyjmowane!

10.06.2023r. (sobota) 

7:30 otwarcie sekretariatu, rejestracja zawodników klasy J0

8:00 zapoznanie z torem Jumping 0-I

Jumping 0 I (Bieg …)

Jumping 0 II (Bieg …)

Jumping 0 III (Bieg …)

11:00 rejestracja zawodników klas A1, A2, A3

nie wcześniej niż 11:00 zapoznanie z torem A1

Egzamin A1 (Bieg …)

nie wcześniej niż 12:00 zapoznanie z torem A2

Egzamin A2 (Bieg …)

nie wcześniej niż 13:00 zapoznanie z torem A3

Egzamin A3 (Bieg …)

Agility Open (Bieg …)

Jumping Open (Bieg …)

11.06.2023r. (niedziela)

7:30 otwarcie sekretariatu

8:00 zapoznanie z torem Jumping Open

Jumping Open (Bieg …)

Agility Open (Bieg …)

Egzamin A1 (Bieg …)

Egzamin A2 (Bieg …)

Egzamin A3 (Bieg …)

* Wyłonienie finalistów Pucharu Bursztynowego Psa 2023 (kategoria: XS+S, M, ML, L)

nie wcześniej niż 14:00 zapoznanie z torem J0

Jumping 0 I (Bieg …)

Jumping 0 II (Bieg …)

Jumping 0 III (Bieg …)

UWAGA! Harmonogram godzinowy rozpoczęcia biegów dla poszczególnych klas podany zostanie po zamknięciu zgłoszeń.

REGULAMIN PUNKTACJI PBP – KATEGORIA OPEN

 1. Podstawą klasyfikacji zawodnika jest liczba punktów uzyskana przez parę: zawodnik – pies, każdy bieg w zawodach jest punktowany i liczony do klasyfikacji Pucharu Bursztynowego Psa.
 2. Zawodnicy z psami klasyfikowani są w czterech kategoriach wzrostowych psa: XS+S, M, ML, L na podstawie wyników biegów połączonych kategorii XS i S.
 3. Nagradzani są zwycięzcy w czterech kategoriach wzrostowych psa: XS+S, M, ML, L.
 4. Liczba punktów uzyskana przez zawodnika za dany bieg (W) uzależniona jest od:
  # Liczby zawodników, którzy przystąpili do biegu
  # Uzyskanej lokaty
  # Punktów bonusowych przyznawanych za przebieg bez punktów karnych
  # Stałego mnożnika wynikającego z prestiżu i trudności biegu
 5. Punkty przyznaje się według wzoru W=M{100-[(90/N)(L-1)]}+B, przy czym:
  # M – mnożnik prestiżu i trudności biegu, jest równy:
  ## Za EGZAMIN: 1,0
  ## Za JUMPING OPEN: 2,0
  ## Za AGILITY OPEN: 3,0
  # N – liczba zawodników, którzy przystąpili do biegu (sklasyfikowani i zdyskwalifikowani)
  # L – uzyskana przez zawodnika lokata w danym biegu.
  # B – bonus przyznawany za ukończenie biegu bez punktów karnych, równy:
  ## za EGZAMIN w kategorii A1: 10 punktów
  ## za EGZAMIN w kategorii A2: 15 punktów
  ## za EGZAMIN w kategorii A3: 20 punktów
  ## za JUMPING OPEN: 20 punktów
  ## za AGILITY OPEN: 30 punktów
  # Zawodnik, który zostanie zdyskwalifikowany (dis, przekroczenie maksymalnego czasu toru) otrzymuje zawsze 5 punktów.
  # Zawodnik, który nie przystąpi do biegu jest nieklasyfikowany i nie otrzymuje żadnych punktów.
 6. Wyniki zaokrągla się do liczb całkowitych (przed zastosowaniem mnożnika M).
 7. W przypadku zebrania tej samej liczby punktów, decyduje wyższa liczba punktów z biegów AGILITY. W przypadku dalszego remisu decyduje wyższa liczba punktów z biegów JUMPING, w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia decyduje czas biegu Agility Open niedziela, a później Agility Open Sobota.