Zgłoszenia zawodników

Podstawowe informacje

Kiedy: 2-3 września 2017


Gdzie: Poland, Gdynia Orłowo, zespół dworsko-parkowy „Kolibki”, Al. Zwycięstwa 291


Sędzia: Zsofi Biro (Węgry)


Limit zawodników: 120


Podłoże: trawiaste


Zgłoszenia: 06.08.2017r. do 23.08.2017r.


Otwarcie zgłoszeń: 06.08.2017r. godz. 21:00


Opłaty do: 23.08.2017r.


Program zawodów wrześniowychIII Zawody Agility w cyklu PBP 2017

7:30 otwarcie sekretariatu, rejestracja zawodników

8:00 zapoznanie z torem Jumping 0-I

Jumping 0 I

Jumping 0 II

Agility 0

A1

A2

A3

Agility Open

Jumping Open


IV Zawody Agility w cyklu PBP 2017

7:30 otwarcie sekretariatu

8:00 zapoznanie z torem Jumping 0-I

Jumping 0 I

Jumping 0 II

Agility 0

A1

A2

A3

Agility Open

Jumping Open


Harmonogram godzinowy rozpoczęcia biegów dla poszczególnych klas podany zostanie po zamknięciu zgłoszeń.

Opłaty wrześniowe


Zgłoszenia opłacone do dnia 23.08.2017r.:

130 zł – PIERWSZY pies/2 dni

100 zł – DRUGI i KOLEJNY pies/2 dni

100 zł – PIERWSZY pies/1 dzień

90 zł – DRUGI i KOLEJNY pies/1 dzień


Zgłoszenia opłacone po dniu 23.08.2017r.:

150 zł – PIERWSZY pies/2 dni

120 zł – DRUGI i KOLEJNY pies/2 dni

120 zł – PIERWSZY pies/1 dzień

110 zł – DRUGI i KOLEJNY pies/1 dzień


 


WAŻNE! Opłaty na miejscu nie będą przyjmowane!


Opłaty startowe należy uiszczać przelewem lub przekazem pocztowym na konto bankowe do dnia 23.08.2017r. Po tym terminie należy zapłacić wyższą opłatę. Liczy się data wpływu pieniędzy na konto Oddziału.


Nr konta/ Account number:

Nr konta/ Account number:

92 1240 1239 1111 0000 1642 8100, Bank PeKaO S.A.

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Gdyni

81-455 Gdynia, ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6

Bank: PeKaO S.A.

IBAN: PL92124012391111000016428100

SWIFT: PKOPPLPW

Tytułem: „Zawody Agility Imię Nazwisko”


Prosimy o przesyłanie dowodu opłaconego startowego i opłaconej składki członkowskiej za 2017r. na adres zawody@bursztynowypies.pl

Termin przyjmowania opłat: 23.08.2017r. Osoby, które zrezygnują z udziału po 23.08.2017r. będą zobowiązane do wniesienia wyższej opłaty startowej.


UWAGA!

Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie zawodnika do uiszczenia opłaty, bez względu na to, czy wystartuje w zawodach, czy też nie.

Zgłoszenie bez ponoszenia konsekwencji finansowych można wycofać tylko w porozumieniu z organizatorami do dnia 23.08.2017r. (włącznie). Odstąpienie opłaconych miejsc na liście zgłoszonych zawodników, można dokonać po uprzednim mail-owym uzgodnieniu z organizatorem, do dnia 28.08.2017r. (włącznie). Po tych terminach wszelkie zmiany nie będą uwzględniane.


Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz e-mail:zawody@bursztynowypies.pl


Regulamin Pucharu Bursztynowego Psa

§1.

Wszystkie pary pies-przewodnik startujące w biegach:

1. A0-I lub A1-I lub A2-I lub A3-I na I Zawodach Agility w cyklu PBP 2017 w dniu 15 lipca 2017r.

2. A0 lub A1 lub A2 lub A3 na II Zawodach Agility w cyklu PBP 2017 w dniu 16 lipca 2017r.

3. A0 lub A1 lub A2 lub A3 na III Zawodach Agility w cyklu PBP 2017 w dniu 2 września 2017r.

4. A0-I lub A1-I lub A2-I lub A3-I na IV Zawodach Agility w cyklu PBP 2017 w dniu 3 września 2017r. mogą zdobywać punkty kumulacyjne do klasyfikacji Pucharu Bursztynowego Psa (PK).

§2.

Suma punktów kumulacyjnych zdobytych przez zawodnika we wszystkich czterech biegach wymienionych w §1 decyduje o ostatecznej lokacie w klasyfikacji Pucharu Bursztynowego Psa:

§3.

Kiedy suma punktów kumulacyjnych kolejnych zawodników jest taka sama, o wyższej pozycji decyduje wyższa wartość najsłabszego (punktowo) ze wszystkich wyników zawodnika. Jeżeli zawodnicy mają takie same najsłabsze wyniki, porównywane są drugie od końca wyniki, itd.

§4.

Maksymalna liczba punktów kumulacyjnych możliwa do zdobycia w poszczególnych biegach jest równa 100: (maxPK=100).

§5.

Liczba punktów kumulacyjnych zdobytych przez zawodnika w pojedynczym biegu określa się następująco:

Zawodnik ukończył bieg:

PK = maxPK * (N+1 – poz) / N

gdzie:

N – liczba zawodników zarejestrowanych w danej konkurencji

poz – końcowa pozycja zawodnika w konkurencji (1, 2, 3, …)

lecz nie mniej niż:

PK = 10% * maxPK

Zawodnik został zdyskwalifikowany lub nie jest klasyfikowany:

PK = 5% * maxPK

Zawodnik nie przystąpił do konkurencji:

PK = 0

§6.

W przypadku, gdy któreś z wymienionych w §1 zawodów nie odbędą się, o ostatecznej lokacie w klasyfikacji Pucharu Bursztynowego Psa decydować będzie odpowiednio mniejsza liczba biegów.

§7.

Zwycięskie pary pies-przewodnik w kategoriach S, M i L otrzymają tytuł zdobywcy Pucharu Bursztynowego Psa 2017.


Rejestracja jest zablokowana