Zgłoszenia zawodników

Podstawowe informacje

Kiedy: 13-14 lipca 2019r.


Gdzie: Poland, Gdynia Orłowo, zespół dworsko-parkowy „Kolibki”, Al. Zwycięstwa 291


Sędzia: Antonin Grygar (Czechy)


Limit zawodników: 100 (w tym: 10 miejsc do dyspozycji organizatora zawodów PBP)


Podłoże: trawiaste


Zgłoszenia: 10.05.2019r. do 14.06.2019r.


Otwarcie zgłoszeń: 10.05.2019r. godz. 22:00


Opłaty do: 14.06.2019r.


Program zawodów lipcowychI Zawody Agility w cyklu PBP 2019

(13.07.2019r. SOBOTA)

8:00 otwarcie sekretariatu, rejestracja zawodników

9:00 zapoznanie z torem Jumping 0-I

Jumping 0 I – Bieg Zolux

Jumping 0 II – Bieg Zolux

Agility 0 – Bieg Renske

Bieg A1 – Dog Puller

Bieg A2

Bieg A3

Agility Open – Lolo Pets Classic

Jumping Open – Lolo Pets Classic


II Zawody Agility w cyklu PBP 2019

(14.07.2019r. NIEDZIELA)

8:00 otwarcie sekretariatu

8:30 zapoznanie z torem Jumping 0-I

Jumping 0 I – Bieg Greenheart-Premiums

Jumping 0 II – Bieg Greenheart-Premiums

Agility 0 – Bieg Zolux

Bieg A1

Bieg A2 – Dog Puller

Bieg A3

Agility Open – Puchar Polski Agility

Jumping Open PPA – Puchar Polski Agility


Harmonogram godzinowy rozpoczęcia biegów dla poszczególnych klas podany zostanie po zamknięciu zgłoszeń.

Opłaty lipcowe

Zgłoszenia opłacone do dnia 14.06.2019r.:

130 zł / 32 euro – PIERWSZY pies/2 dni / First dog of one handler/2 days

100 zł / 25 euro – DRUGI i KOLEJNY pies/2 dni / Second and other dog of one handler/2 days

100 zł / 25 euro – PIERWSZY pies/1 dzień / First dog of one handler/1 day

90 zł / 23 euro – DRUGI i KOLEJNY pies/1 dzień / Second and other dog of one handler/1 day


Zgłoszenia opłacone po dniu 14.06.2019r.:

150 zł / 38 euro – PIERWSZY pies/2 dni / First dog of one handler/2 days

120 zł / 30 euro – DRUGI i KOLEJNY pies/2 dni / Second and other dog of one handler/2 days

120 zł / 30 euro – PIERWSZY pies/1 dzień / First dog of one handler/1 day

110 zł / 28 euro – DRUGI i KOLEJNY pies/1 dzień / Second and other dog of one handler/1 day


WAŻNE! Opłaty płacimy dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia na mail! Opłaty na miejscu nie będą przyjmowane!


Opłaty startowe należy uiszczać przelewem lub przekazem pocztowym na konto bankowe do dnia 14.06.2019r. Po tym terminie należy zapłacić wyższą opłatę. Liczy się data wpływu pieniędzy na konto Oddziału.


Nr konta/ Account number:

92 1240 1239 1111 0000 1642 8100, Bank PeKaO S.A.

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Gdyni

81-455 Gdynia, ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6

Bank: PeKaO S.A.

IBAN: PL92124012391111000016428100

SWIFT: PKOPPLPW

Tytułem: „Zawody Agility Imię Nazwisko”


Prosimy o przesyłanie dowodu opłaty startowej i opłaconej składki członkowskiej na adres zawody@bursztynowypies.pl


Termin przyjmowania opłat: 14.06.2019r. Osoby, które zrezygnują z udziału po 14.06.2019r. będą zobowiązane do wniesienia wyższej opłaty startowej.


UWAGA!

Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie zawodnika do uiszczenia opłaty, bez względu na to, czy wystartuje w zawodach, czy też nie.

Zgłoszenie bez ponoszenia konsekwencji finansowych można wycofać tylko w porozumieniu z organizatorami do dnia 14.06.2019r. (włącznie). Odstąpienie/zamiana opłaconych miejsc na liście zgłoszonych zawodników, można dokonać po uprzednim mail-owym uzgodnieniu z organizatorem, do dnia 30.06.2019r. (włącznie). Po tych terminach zmiany nie będą uwzględniane.


Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz e-mail: zawody@bursztynowypies.pl


Regulamin Pucharu Bursztynowego Psa

§1.

Wszystkie pary pies-przewodnik startujące w biegach:

1. A0 lub A1 lub A2 lub A3 na I Zawodach Agility w cyklu PBP 2019 w dniu 13 lipca 2019r.

2. A0 lub A1 lub A2 lub A3 na II Zawodach Agility w cyklu PBP 2019 w dniu 14 lipca 2019r.

mogą zdobywać punkty kumulacyjne do klasyfikacji Pucharu Bursztynowego Psa (PK).

§2.

Suma punktów kumulacyjnych zdobytych przez zawodnika we wszystkich dwóch biegach wymienionych w §1 decyduje o ostatecznej lokacie w klasyfikacji Pucharu Bursztynowego Psa.

§3.

Kiedy suma punktów kumulacyjnych kolejnych zawodników jest taka sama, o wyższej pozycji decyduje wyższa wartość najsłabszego (punktowo) ze wszystkich wyników zawodnika. Jeżeli zawodnicy mają takie same najsłabsze wyniki, porównywane są drugie od końca wyniki, itd.

§4.

Maksymalna liczba punktów kumulacyjnych możliwa do zdobycia w poszczególnych biegach jest równa 100: (maxPK=100).

§5.

Liczba punktów kumulacyjnych zdobytych przez zawodnika w pojedynczym biegu określa się następująco:

Zawodnik ukończył bieg:

PK = maxPK * (N+1 – poz) / N

gdzie:

N – liczba zawodników zarejestrowanych w danej konkurencji

poz – końcowa pozycja zawodnika w konkurencji (1, 2, 3, …)

lecz nie mniej niż:

PK = 10% * maxPK

Zawodnik został zdyskwalifikowany lub nie jest klasyfikowany:

PK = 5% * maxPK

Zawodnik nie przystąpił do konkurencji:

PK = 0

§6.

Za każdy bieg bez punktów karnych przyznaje się dodatkowe punkty w zależności od klasy wyszkolenia:

A0 – 5 pkt

A1 – 10 pkt

A2 – 15 pkt

A3 – 20 pkt

§7.

W przypadku, gdy któreś z wymienionych w §1 zawodów nie odbędą się, o ostatecznej lokacie w klasyfikacji Pucharu Bursztynowego Psa decydować będzie odpowiednio mniejsza liczba biegów.

§8.

Zwycięskie pary pies-przewodnik w kategoriach XS, S, M, ML i L otrzymają tytuł zdobywcy Pucharu Bursztynowego Psa 2019.


Rejestracja jest zablokowana