Przypomnienie

Niestety do dnia wczorajszego do godz. 17:00 na konto ZKwP o/Gdynia nie wpłynęły wszystkie opłaty startowe. Na dzień 23 maja b.r. 22 teamy mają nieopłacony start, a lista chętnych długa …
Przypominamy, że zgodnie z akceptacją regulaminu zgłoszeń, każdy z listy zawodników zadeklarował się do terminowego wniesienia opłaty startowej. Prosimy o jak najszybsze przesłanie dowodu wpłaty na adres: zawody@bursztynowypies.pl
Lista zawodników – stan na dzień 23.05.2016r.

Lista zawodników